«

»

juin 26

Imprimer ceci Article

Ayiti/Selebrasyon: Òganizasyon feminis Fanm Deside onore chofè taksi moto nan Vil Jakmèl nan okazyon Fèt Papa.

Spread the love

Diskou nan okazyon Fèt Papa

P1050050Fanm Deside ap salye yon fason espesyal tout moun ki reyini la aprè midi a pou vin selebre papa yo. Nap salye prezans responsab sèvis sikilasyon an, Inspecteur Alexis Nelson. Nap voye yon gwo kout chapo pou tout chofè taksi moto ki aksepte vin patisipe nan gwo aktivite sa.

Jeneralman nan peyi nou, yo toujou bay plis atansyon ak fèt manman pandan yo neglije fèt papa yo. Ansanm aprè midi a nou dwe poze tèt nou kesyon Poukisa ? Ki sans fèt sa genyen ? Fanm Deside depi lane 2001 se youn nan enstitisyon ki toujou bay anpil enpòtans ak fèt papa, ki valorize fèt sa, e ki toujou selebre jou sa.

Ane sa, Fanm Deside chwazi ouvri kad la espesyalman ak yon sektè ki bay anpil sèvis nan popilasyon an, e ki kontribye nan yon mannyè kelkonk ak travay ke nap mennen. Kidonk, nou vle pale de chofè taksi moto yo, ki avèk nou la, poutan ki souvan neglije nan divès aktivite.

Nou chwazi selebre ak « chofè taksi moto » yo nan objektif  pou onore yo, di yo mèsi pou sèvis yap bay nan kominote a. Nou vle tou, enfòme yo sou kalite travay Fanm Deside ap fè nan depatman Sidès.

Nap profite okazyon sa pou nou sansibilize yo sou pwoblèm fanmi yo ap konfwonte , epi ankouraje  yo pou  gen amoni ak dyalòg anndan fwaye yo, sa kap pèmèt relasyon yo pi solid, pandan yap fè travay lari a. Nan aktivite aprè midi a, Fanm Deside ap mete aksan sou responsabilite papa yo nan fwaye a. Ansanm ak manman yo dwe sipòte timoun yo, pa bay gòl kouri, konnen kijan pou yo planifye kondisyon pou fè timoun, pou nou ka genyen yon sosyete san fòs kote.

Se pou sa nou kenbe tèm « Papa pran Responsabilitew », pou make rankont sila.

Jodya tou se okazyon pou Fanm Deside mande nou pou kolabore ak Sèvis Sikilasyon an pou pèmèt nou konnen tout prensip ak reglemen yo pou mete disiplin nan lavi nou, epi ede pwoteje lòt moun nan popilasyon an. Nou swete apati jodya pou sosyete a mete yon lòt imaj sou chofè taksi paske nou pral bay bon jan egzanp.

Nan okazyon sa, nap profite felisite tout chofè taksi ki kontribye nan bay sipò nan kad travay Fanm Deside ap mennen, tankou nan bay enfòasyon, pran moun espesyalman fanm ak ti fi ki nan sityasyon difisil, mennen yo lopital, nan lapolis ak nan biwo Fanm Deside san yo pa touche yon goud.

 Mesye, Fanm Deside ap di nou bravo, kontinye konsa !

 Pou fini, Fanm Deside ap di nou tou ki la, « Papa sou biwo, papa nan faktori, papa kiltivatè, papa chofè taksi moto, nou tout gen responsabilite nou nan prepare avni timoun yo ».

Fanm Deside di nou tout Bòn fèt !

Biwo Kominikasyon Fanm Deside

Lien Permanent pour cet article : http://www.fanmdesidehaiti.org/2017/06/26/ayitiselebrasyon-oganizasyon-feminis-fanm-deside-onore-chofe-taksi-moto-yo-nan-okazyon-fet-papa/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser les balises HTML suivantes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>