«

»

mai 29

Imprimer ceci Article

Ayiti/Sosyete: Òganizasyon Fanm Deside plase mo pa l sou sityasyon sosyo ekonomik peyi a ap konfronte.

Spread the love

                                                                  DEKLARASYON POU LAPRES

Fanm Deside, Jacmel, Sud'EstÒganizasyon feminis Fanm Deside ap founi je gade sityasyon sosyo ekonmik peyi Dayiti ap konnen jounen jodya.  Nou pa ka rete ap gade fason peyi ap degrengole ak ogmantasyon pri gaz, pwoblèm edikasyon, grangou, lavi chè, grèv profesè ak ouvriye, pwoblèm blakawout, ensekirite ak fason otorite yo ap pran desizyon pou peyi a san nou pa di yon mo.

Nou kapab konstate depi enstalasyonl, gouvènman Jovenel Moïse la apa gaspiyay lajan, ogmante mizè pèp la, sòti desizyon devan dèyè, li poko poze okenn aksyon konkrè ki pou montre lap fè yon bagay serye pou peyi a.

Sa montre a klè kalite desizyon sa yo kreye plis fristrasyon nan mitan popilasyon an epi yap retire konfyans yo nan gouvènman sa.

Sa pa diferan nan depatman Sidès la, kote kèk grenn moun nan popilasyon an pa sispann kreye dezòd. Se avèk endiyasyon nap aprann zak briganday ki rive sou  antrepriz prive majistra Jakmèl la Maky Kessa, an patikilye sou  radyo Concordia Internasyonal, nan jounen mèkredi 24 me 2017 la.  Fanm Deside  kondane ak tout fòs li kalite zak sa yo ki pa reflete valè ak prensip dwa moun.  Fanm Deside pa ka Kanpe gade fason kèk gwoup moun ap detwi repitasyon vil jakmèl, ke nou tout konnen kòm vil ospitalyè.

Nap raple sa fè kèk tan depi konfli ant ti machann ak sekirite nan mache bodwen yo egziste. Malgre mezi otorite Lameri te pran pou pa kite machann yo vann bò lari a nan lide pou evite aksidan ak pwoteje lavi  yo, sa pa anpeche sitiyasyon an retounen menm jan ankò. Tanto se machann k’ap fè dezòd, tanto se sekirite k’ap mal aji. Mezanmi Fanm Deside ap di kalite zak sa yo, tire wòch ak boutèy, kraze byen prive, mete lavi moun an danje pa fè byen ak imaj vil Jakmèl.

Jan konjonkti ekonomik peyi a ye  la, li tap pi enpòtan pou chita reflechi pou wè kijan poun abòde pwoblèm sa ak analize desizyon dirijan yo ap pran. Wè kijan poun bay pitit nou manje ak dola ameriken k’ap desann epi manje toujou rete byen chè.  Kesyon gaz kap monte chak arivaj ak fo sendika ki pral negosye enterè pèsonèl yo ak gouvènman sou do pèp la. Si gen erè se paske sendikalis ki tal chita yo pa gen kapasite, rale kò yo bay lòt moun konpetan negosye.

Nou menm nan Fanm Deside nap toujou denonse move konpòtman ak vye pratik ki pa chita sou respè dwa moun ak lalwa, desizyon ki pa mache nan enterè pèp la. Nou rekonèt se yon dwa machann yo genyen pou pwoteste kont move trètman, men sa pa bay yo dwa  pou  al voye wòch ak kraze byen prive majistra a. Nan sans sa, Fanm Deside ap pote soutyenl  bay Pastè Maky Kessa ki viktim zak sa yo. Nap dil nou regrèt jan sa pase a.

Nap pwofite envite tout moun pou lite kont move pratik sa yo, pandan nap mande otorite yo espesyalman Delegasyon, eli yo, Lameri pou pran bon jan mezi pou rezoud pwoblèm nan, pou evite jan ensidan malere sa yo pa repete nan depatman Sidès. Yo dwe pran responsablite yo pou fè lalwa tabli jan sa dwe ye nan pwoteje lavi ak byen popilasyon an. Fanm Deside ap fini pou mande ak Direksyon depatmantal polis sidès la pou l fè entèvansyon prese prese lè gen dezòd ki mete lavi ak byen moun an danje.

  

Jakmèl, 29 me 2017   

 

Marie Ange Noel

Kòdonatris

Lien Permanent pour cet article : http://www.fanmdesidehaiti.org/2017/05/29/ayitisosyete-oganizasyon-fanm-deside-plase-mo-pa-l-sou-sityasyon-sosyo-ekonomik-peyi-a-ap-konfronte/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser les balises HTML suivantes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>