«

»

fév 18

Imprimer ceci Article

Diskou Fanm Deside nan okazyon Sen Valanten an

Spread the love

logoSòti 2001 pou rive 2017, sa fè egzateman 16 ane depi Fanm Deside ap òganize seri rankont sa yo avèk divès kouch nan sosyete a. Se yon okazyon pou nou sensibilize tout aktè sa yo, pou poze pwoblèm fanmi yo ap fè fas, men tou, pou reflechi sou aksyon ki dwe fèt, pou kapab gen amoni ak dyalòg andedan fwaye yo, sa kap pèmèt relasyon yo pi dire. Ane sa, Fanm Deside nan kad bonjan kolaborasyon li devlope avèk laprès, jan nou te fèl nan fèt papa, paske se youn nan enstitisyon yo konsidere kòm 4e pouvwa, nou chwazi anko 14 fevriye a, ansanm ak yo pou reyalize rankont deba sa sou tèm : « Ann kiltive dyalòg ak lanmou nan fwaye yo».

Nan aktivite aprèmidi a, Fanm Deside chwazi ouvri kad la ak yon piblik ki laj, ki ranmase tout sektè : tankou pèsonèl nan medya, reprezantan enstitiyon, jèn koup, moun ki gen anpil ane ap viv nan fwaye yo, nan lide pou fè yon pataj eksperyans sou lavi andedan realasyon amourèz yo.

Pandan 16 lane depi Fanm Deside ap òganize seri rankont sa yo, li pèmèt nou fè yon dyagnostik, nou rive we kijan lavi viv ansanm, nan fwaye yo ak relasyon anmourèz yo difisil. Nou konstate li pi fasil pou moun yo pase plizyè ane nan renmen san pwoblèm, alòske rive nan kay, bagay yo chanje, fwaye yo divize tout lanmou fini. Plizyè rezon, kapab lakoz sitiyayon sa, tankou manke kominikasyon, manke atansyon, pa gen sòti ansanm, bèl ti mo damou pa di ankò, san nou pap bliye fenomèn telefòn yo ak rezo sosyo yo ki, jounen jodi a, reprezante yon kansè kap kraze relasyon yo. Fanm Deside kwè fòk gen yon bòn jesyon ki fèt nan sans sa, pou konsolide lanmou andedan fwaye yo.

Se poutèt sa, travay Fanm Deside ap fe nan komonote avèk fanmi yo, gason, fanm, timoun, jèn, gen pou objektif ranfòse relasyon nan fanmi yo, evite pou pa gen chire pit ak vyolans nan fwaye yo pou timoun yo ka gwandi nan lanmou. Se nan menm lide sa nap ankouraje pledwaye Senatè Jn Renel Sénatus, alyas « Zokiki », pou ministè afè Sosyal kreye yon biwo pou jere dosye lafanmi, pou fè aplike lwa sou patènite, matènite ak filyasyon, pandan ministè kondisyon Fanm ak dwa Fanm ap kontinye fè travay li.

Kitem pwofite okazyon sa, poum felisite tout koup ki rive batay pou pèmèt relasyon lanmou yo dire pandan plizyè ane, fè levasyon timoun yo, malgre pwoblèm yo rankontre, yo kontinye kenbe. Genyen moun ki la, ki gen 20, 30 50 tan e menm plis depi yap viv ansanm, bravo, bravo…

Pou jèn koup, sila yo ki fèk fiyanse, fèk renmen, viv ansanm pa yon bagay ki fasil, paske ni fi a, ni gason an, nou chak te resevwa yon mòd edikasyon an fanmi nou, nan anviwonman nou leve a, pafwa sa gen enfliyans sou konpòtman nou. Sa vle di, kapab toujou gen konfli, men sa ki pi enpòtan, se rive jere pwoblèm yo. Mwen pata swete nan okazsyon fèt Sen Valanten an, pandan nap ofwi chokola avèk flè, pou mesye yo pa pwofite bay yon gwosès, epi kèk jou aprè fi a retwouve’l poukont li.

Fanm Deside ap di, lanmou nap pale a, pa dwe boujonnen nan mitan 2 moun ki marye sèlman, men tou fòk li manifeste bò kote vwazen vwazinn, nan espas travay nou, ant frè ak sè, nan mitan tout ayisyen ak ayisyèn alawondadè.

Yon remèsiman pou tout aktè ki te enplike pou pèmèt aktivite sa posib, tout jounalis ak responsab medya ki te aksepte patisipe nan divès reyinyon planifiksyon nou yo, difize spòt, ba è dantènn pou fè mesaj la rive pilwen, tout panelis nou yo, anfen tout valanten, valantinn yo, nap di nou pa gen pi bèl bagay lè gen dyalòg ak lanmou nan yon fwaye. Ekip Fanm Deside a, anpil lanmou pou nou, mwen renmen nou…

Poum fini, map di nou tout ki la a, Sen Valanten an, fèt lanmou an, se pa sèlman 14 fevriye poun fete’l, li dwe chak jou nan bouch nou ak nan kè nou. Ankò map swete nou, jwayez fèt Sen Valanten, pwofite moman…

Marie Ange Noel, kòdonatris,

Lien Permanent pour cet article : http://www.fanmdesidehaiti.org/2017/02/18/diskou-fanm-deside-nan-okazyon-sen-valanten-an/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser les balises HTML suivantes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>